Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie | 07.11.2016 |

Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej nr 306 w Warszawie | 07.11.2016 - #SuperKoderzy

Podczas lekcji zajęć komputerowych uczennice i uczniowie wszystkich klas piątych kodowali pierwsze zadanie w Scratchu – projekt „Linia czasu” („Poszukiwacze skarbów”).  Uczestnicy programu chcieli stworzyć projekt od samego początku: własne duszki, kostiumy.

Zajęcia

Dzieci z entuzjazmem tworzyły projekt, choć jest on bardzo trudny (główne problemy: wielokrotne pętle, liczby ujemne). Bez pomocy nauczycielki zajęć komputerowych dzieci nie stworzyłyby tego projektu. Mimo, że dzieci w klasie czwartej tworzyły już gry w środowisku Scratch, to projekt, zaproponowany jako pierwszy w ścieżce „Poszukiwacze skarbów” znacznie przerósł ich umiejętności. Każdy kolejny element kodu był omawiany z dziećmi, by uczestnicy dobrze zrozumieli dany zapis. Stworzenie kompletnej gry: własnych duszków, kostiumów przekształcanych w trybie wektorowym i skryptów pochłonęło dużo czasu – cztery godziny lekcyjne. Następnym krokiem w szkole będzie przeprowadzenie przez nauczycieli historii lekcji w każdej klasie o linii czasu, zgodnie ze scenariuszem, z wykorzystaniem przygotowanego przez dzieci projektu.

Umięjętności

Uczestnicy nauczyli się tworzenia zaawansowanych skryptów, testowania projektu, poszukiwania własnych błędów i poprawianie niedziałających elementów kodu.

Najcenniejszymi umiejętnościami, które dzieci ćwiczyły podczas kodowania było zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, wykorzystywanie i zdobywanie wiedzy z innych przedmiotów: głównie informatyki, matematyki, historii, ale również plastyki.

Podczas tworzenia skryptów uczestnicy przećwiczyli tworząc skrypty z działaniami na liczbach ujemnych. Uczennice i uczniowie zdobyli wiedzę o układzie współrzędnych, nauczyli się zaznaczania punktów w układzie współrzędnych, co jest bardzo ważne w nauczaniu matematyki. Dzieci utrwaliły też wiedzę z historii: podstawowe określenia czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., rok, linia czasu. Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową uczestnicy poznali w praktyce, tworząc własne kostiumy duszków.

Satysfakcja

Dzieci były niezwykle dumne z siebie, że udało im się stworzyć własne projekty, pomimo, że kodowanie skryptów linii było bardzo długotrwałym i trudnym procesem. Uczennice i uczniowie nie zrażali się błędami, cierpliwie poprawiali błędy, chętnie pomagali sobie wzajemnie.

Po zapisaniu końcowej wersji projektu dzieci powiedziały: „Teraz jesteśmy prawdziwymi programistami!” 🙂

Edyta Mruk
Szkoła Podstawowa nr 306

Dzieci przy komputerach

Uczeń dumny ze swojego dzieła pokazuje ekran laptopa

Dziewczynki siedzą przy laptopie