Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej w Radomiu |

Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej w Radomiu - #SuperKoderzy

Program jest realizowany w kilku klasach zarówno w czasie lekcji informatyki, techniki, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie biorący udział w Programie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli informatyki oraz przez wolontariusza Orange więc relacja obejmuje podsumowanie dotychczas przeprowadzonych zajęć przez poszczególnych prowadzących.

Pomimo braku robotów, wykorzystując zapał z warsztatów szkoleniowych, pierwsze zajęcia rozpoczęły się w pierwszym tygodniu zaraz po warsztatach.

Ze względu na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi, zajęcia rozpoczęliśmy od kodowania offline. Wykorzystane do tego zostały puzzle podłogowe, na których porozkładane zostały przeszkody do pokonania. Zadanie polegało na dojściu z pola startu do mety, omijając przeszkody i wykorzystując podstawowe komendy typu „idź”, „obróć”. Każda kolejna trasa była trudniejsza, z coraz większą liczbą przeszkód do pokonania. Z wykorzystaniem puzzli podłogowych wprowadzone zostały także pojęcia współrzędnych.

Uważamy, że dzięki wprowadzeniu tej formy zajęć łatwiej było naszym uczniom na kolejnej lekcji zrozumieć zasady układania bloczków i ich znaczenia w Scratch (zgodnie z pierwszą lekcją ze scenariusza). Kolejne lekcje ze Scratchem okazały się dla dzieciaków bardzo ciekawe i stopniowo przygotowujące do wykorzystania Scratcha do programowania robotów.

Zajęcia z robotami przeprowadziliśmy w oparciu o lekcje 1-4 z Materiałów szkoleniowych modyfikując je, biorąc pod uwagę specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi, do możliwości naszych uczniów w następujący sposób:

Lekcja 1:

  • wprowadzenie w tematykę
  • prezentacja złożonego robota połączona z wykorzystaniem skryptu omijającego przeszkody

Lekcja 2:

  • składanie (ograniczone do kół) robota
  • „ Zmysły robota – poznajemy podstawowe czujniki” – trochę teorii oraz sprawdzanie/testowanie w praktyce czujników robota

Można powiedzieć, że dla obu stron była to fajna zabawa 🙂 a jednocześnie trening manualno-intelektualny, więc krótko je opiszemy.

Zajęcia zaczęły się od krótkiego wprowadzenia na temat rozumienia pojęcia: robot, maszyna, komputer. Pokazaliśmy film o maszynach i robotach oraz ich zastosowaniu. Zaciekawieni uczniowie oglądali i słuchali  ciekawostek z otaczającego świata z maszynami i robotami w głównej roli. Następnie  uczniowie zapoznali się z samym robotem – oglądali ze wszystkich stron, dotykali, nawet wąchali i mieli dodatkowe pytania. W końcu poznali zmysły LOFI Robota – czujniki. Sami podawali przykłady z zastosowań czujników, a potem wspólnie konstruowaliśmy robota – to była praca zespołowa, gdzie wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami i uwagami. Uczniowie dokładnie przyglądali się aktuatorom (moduły, dzięki którym robot może wpływać na otoczenie – nowe wyrażenie również dla nas) stanowiącym wyposażenie robota – silnik, diody LED i buzzer. W prostej pogadance zostały objaśnione zasady działania tych elementów. To była fajna nauka i zabawa dla uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej , miło spędzony czas. Nauka przez zabawę to najbardziej skuteczna metoda opanowania wielu trudnych treści. Na tych zajęciach uczniowie uczyli się i bawili.

Już po pierwszych lekcjach widać, że uczniowie przekonują się, że komputer nie służy wyłącznie do grania w gry stworzone przez innych. Bardzo ich cieszy świadomość wywierania samemu wpływu na urządzenie mechaniczno-elektroniczne. Daje się zauważyć większą integrację grupy, wzajemną pomoc w trakcie napotykanych trudności ale i większą motywację do pracy. W trakcie zajęć z robotem największe wrażenie zrobiły pierwsze zajęcia z robotem jako pojazdem omijającym przeszkody oraz możliwość testowania czujników. Komentarze dzieci na koniec zajęć dotyczą tylko i wyłącznie tematyki kolejnych zajęć.

 

Marian Kuczara
Wolontariusz Orange Polska

Zajęcia w Radomiu

Zajęcia w Radomiu