Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej z Wrześni |

Relacja z zajęć w Szkole Podstawowej z Wrześni - #SuperKoderzy

Spotykamy się raz w tygodniu na zajęciach pozalekcyjnych. Grupa nasza liczy 11 uczniów i 2 nauczycieli. Pierwsze zajęcia odbyły się 20 października 2016 roku.

Na zajęciach uczniowie:

  1. zapoznali się z pojęciami dotyczącymi robota i jego zmysłów,
  2. rozpoznawali i nazywali czujniki,
  3. wykonywali ćwiczenia laboratoryjne z modułami,
  4. składali roboty.

Uczniowie uczyli się:

  1. korzystać z instrukcji składania robota,
  2. posługiwać się śrubokrętem,
  3. łączyć elementy za pomocą śrubokręta.

Udało się nam już złożyć pierwsze roboty 🙂.

Podczas zajęć korzystamy z papierowej i elektronicznej wersji ćwiczeń. Na zajęciach uczniowie pracują zespołowo, chętnie biorą w nich udział i są zainteresowani, czasem głośno wyrażają swoje emocje i zadowolenie z uzyskanych efektów.

Na koniec każdych zajęć uczniowie otrzymują gadżety SuperKoderów.

 

Pozdrawiają opiekunowie i uczniowie ze szkoły z Wrześni

Zajęcia we Wrześni

Zajęcia we Wrześni