Uczniowie z SPE programują

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej i nowoczesnej szkoły jest kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli wyposażenie w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie i gospodarce. Uczniowie XXI wieku muszą uczyć się właściwych technik komunikacji, współpracy w grupie, logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się w obcych językach, obsługi komputera, wykorzystywania go w codziennym życiu, pozyskiwania i analizowania informacji oraz wyciągania wniosków. Aby generalizować i utrwalać nabyte kompetencje musimy proponować uczniom zróżnicowane i atrakcyjne zajęcia edukacyjne. 

Kompetencje cyfrowe (w tym umiejętność programowania), są wartością pożądaną na rynku pracy (a w wielu zawodach niezbędną). Dlatego nie możemy pozostać na te potrzeby obojętni. Warto, a nawet należy wdrażać dzieci i młodzież do działań, które w łatwy i przystępny sposób pomogą przyswoić pożądaną wiedzę, nabyć umiejętności i wykształcić postawy, które pozwolą na bycie kompetentnym w danej dziedzinie. Jedną z możliwości rozwijania tych kompetencji jest udział w różnych programach, które kierowane są do szkół.

Na wspomnienie zasługuje program Fundacji Orange#SuperKoderzy. To seria bezpłatnych zajęć dla dzieci, organizowanych w szkole, w czasie których młodzi ludzie uczą się m.in. podstaw języka programistycznego (np. Scratch, Python) czy podstaw robotyki w inspirujący sposób i w sprzyjających kreatywności warunkach.

#SuperKoderzy to programowanie nie tylko na lekcjach informatyki. W tym wypadku kodowanie pojawia się też na zajęciach z przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rewalidacyjnych, muzyki i techniki. Warto podkreślić, że mogą wziąć w nim udział nie tylko uczniowie szkół ogólnodostępnych, ale również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół integracyjnych i specjalnych. Takimi właśnie zajmujemy się w naszej szkole.

Mając na uwadze konieczność dostosowania i indywidualizację pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie, czy np. ze spektrum autyzmu, Fundacja Orange wdrożyła specjalną ścieżkę pt. “Młodzi Patrioci”. Jako jedyna składa się ona z dwóch poziomów o różnym stopniu trudności. Poziom pierwszy  rekomendowany jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, natomiast drugi – dla dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Lekcje przygotowane są w taki sposób, by można było tworzyć własną kompilację zajęć z zasobów na poziomie 1 i 2 – do czego serdecznie zachęcamy! 

W ramach ścieżki stawia się na indywidualizację pracy i elastyczność w doborze scenariuszy oraz konkretnych aktywności w module. Uczniowie, edukatorzy i nauczyciele mają całkowitą swobodę w ich doborze. Nie jest to bez znaczenia, w przypadku pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, których umiejętności i funkcjonowanie nawet w obrębie klasy są ogromnie zróżnicowane.

Bogactwo pomocy dydaktycznych. przyrządów, aplikacji, materiałów edukacyjnych, ale przede wszystkim aktywności pozwala na wielozmysłowe doświadczanie tematu, możliwość kreatywnego działania i co najważniejsze odniesienie sukcesu. Zadania w module są tak zaplanowane, aby znane uczniom treści dotyczące barw narodowych, symboli, polskich stolic i legend wpleść w zadania rozwijające logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i tworzenie prostych skryptów. 

Aktywności w tym module są spójne z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz podstawą programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala to na wplatanie programu podczas realizowanych treści na większości przedmiotów. Warto nadmienić, że ćwiczenia zostały zaplanowane w taki sposób, aby można było działać z uczniami, zaczynając od dużych, analogowych płaszczyzn z wykorzystaniem np. mat edukacyjnych, kolorowych kubeczków, klocków ruchu i etykiet, a kończąc na ćwiczeniach w programie komputerowym Scratch czy aplikacji Scratch Junior. 

Różnorodność zadań, ale też rozmaity dobór narzędzi sprawia, że dzieci chętnie doskonalą swoje kompetencje cyfrowe, rozwijają logiczne myślenie i usprawniają orientację przestrzenną. Do każdego z zadań opracowano graficzną instrukcję i wizualizację, co znacząco ułatwia wykonanie konkretnych ćwiczeń. Uczniowie tworzą proste skrypty, labirynty, czy kubeczkowe sudoku. Mapę Polski projektują na edukacyjnej macie, która jest pomocną przy określaniu położenia dawnych i aktualnej stolicy Polski. Dzieci poznają zabytki Gniezna, Warszawy czy Krakowa poprzez zapamiętywanie przyporządkowanych im kolorowych kubków i kodów.

Te aktywności przenoszone są następnie na mniejsze płaszczyzny i karty pracy. Programowanie graficzne ozobotów, które są elementem opisywanej ścieżki okazało się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ogromną przygodą i niesamowitym doświadczeniem edukacyjnym oraz terapeutycznym. Poprzez programowanie tych zabawnych robocików dzieci usprawniają motorykę małą, doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, a przy okazji ćwiczą orientację przestrzenną. W przypadku tej ścieżki ozoboty na specjalnie w tym celu przygotowanych trasach i kartach pracy, pomagają poznać kierunki geograficzne, utrwalić nazwy stolic, czy poznać legendy. Takie formy aktywności uczniów sprawiają, że treści zawarte w scenariuszach są szybciej i łatwiej przyswajane, a uczniowie są bardziej świadomi swoich działań. Z pewnością każde dziecko, które uczestniczy w programie nauczy się  rozwiązywać problemy, pozna proste sposoby tworzenia skryptów i będzie świadome, że niektóre zadania mogą mieć wiele rozwiązań.

Czy po zrealizowaniu ostatniego scenariusza programu #SuperKoderzy kończy się przygoda z programowaniem? Oczywiście, że nie. Warto planować kolejne działania, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas pracy ze ścieżką Fundacji Orange. Przykładem takich działań mogą być lekturowe karty do aplikacji Scratch, które pokazują jak można  zobrazować przygody literackich bohaterów programując proste animacje. Warto, a nawet należy zachęcać samych uczniów i nauczycieli do tworzenia własnych ćwiczeń i dzielenia się nimi z innymi entuzjastami programwania.

Jesteśmy przekonane o zasadności i konieczności realizacji edukacji programistycznej dla uczniów z SPE. Właściwie dobrane metody, formy pracy, rekwizyty, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne w powiązaniu z praktycznym działaniem i realizacją ciekawych, nie oderwanych od rzeczywistości treści przyczyniają się do podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów, wpływają na wyrównanie deficytów w zakresie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz podnoszą umiejętność rozwiązywania problemów. Z pewnością przyczynią się także do osiągnięcia sukcesu przez naszych uczniów. 

Poziom I 

SCENARIUSZE DO POZIOMU I ZNAJDZIESZ TUTAJ

Poziom II

SCENARIUSZE DO POZIOMU II ZNAJDZIESZ TUTAJ

Autorki: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku 

20 listopada 2019
Przeczytaj też:

Mikro:bitowcy z Wesołej – jak okiełznać Pythona przy pomocy Malinki

Obecny rok szkolny rozpoczął się dla uczniów klas 4-8 zainteresowanych programowaniem z wielkim hukiem. Już bowiem pod koniec czerwca, wiedzieli oni, iż Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 w Warszawie udało się dołączyć do programu #SuperKoderzy Fundacji Orange.

Szkoły zakwalifikowane do programu „#SuperKoderowe kółka programistyczne”

Drodzy #SuperKoderzy,Z przyjemnością informujemy, że znane są wyniki naboru do programu grantowego – #SuperKoderowe kółka programistyczne”, który realizujemy we współpracy z firmą LOFI! Dziękujemy wszystkim szkołom za nadesłanie Wniosków. O wynikach zdecydowała kolejność zgłoszeń. Szkoły zakwalifikowane do programu:Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 w BiałymstokuSzkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej DolnejSzkoła Podstawowa nr 1 im. E. […]

Zakwalifikowani do programu “Programowanie – ekologia na co dzień”

Drodzy #SuperKoderzy, Jest nam miło poinformować o rozstrzygnięciu naboru do programu grantowego „Programowanie – ekologia na co dzień”, który realizujemy wspólnie z nowymi robotami w naszym programie – z Photonami! Otrzymaliśmy tak dużo zgłoszeń, że po konsultacji postanowiliśmy przyznać dodatkowe 15 grantów, więc w sumie mamy ich 30. W związku z tym zmianie ulega zapis […]

Program grantowy dla #SuperKoderów „#SuperKoderowe kółka programistyczne”

Zachęcamy szkoły biorące udział we wszystkich dotychczasowych edycjach programu #SuperKoderzy do zgłoszenia się do nowego programu grantowego #SuperKoderowe kółka programistyczne. Będzie on organizowany we współpracy z firmą LOFI, której trenerzy będą uczyć programowania! Dlaczego warto się zgłosić do programu? ·       szkolenia dla nauczycieli w formule online z zakresu nauki programowania z wykorzystaniem platformy BBC Micro;Bit,  ·       lekcje online dla […]

Program grantowy dla #SuperKoderów „Programowanie – ekologia na co dzień”

Zachęcamy szkoły biorące udział we wszystkich dotychczasowych edycjach Programu #SuperKoderzy do zgłoszenia się do programu grantowego „Programowanie – ekologia na co dzień”. Przygotowaliśmy dla Was bardzo ciekawe scenariusze lekcji, podczas których robot Photon pomoże uczniom zrozumieć różne zagadnienia związane z ekologią, jak recykling, oszczędzanie prądu czy budowanie pojazdów przyszłości. Zajęcia mają za zadanie wprowadzić uczniów w programowanie robota […]

Znamy zwycięzców konkursu Nauczyciel #SuperKoderów

Jury wyłoniło laureatów konkursu Nauczyciel #SuperKoderów! To oni najciekawiej opowiedzieli w krótkiej filmowej formie o swoich doświadczeniach z wykorzystywania nowych technologii i programowania podczas udziału w programie #SuperKoderzy. Równorzędne nagrody otrzymują: Patrycja Skrzypczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich, Oleśnica Iwona Szyszkowska, ZSzO Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 r., Małogoszcz Monika […]

Konstruktorzy gier

Konstruktorzy gier Dzisiejszy świat przepełniony jest cyfryzacją, która towarzyszy nam od urodzenia. Rodzimy się, a o nasz spokojny sen troszczą się elektroniczne bujaczki imitujące kołysanie znane nam podczas życia prenatalnego, „misie szumisie” oraz inne dzieła nauki zaprogramowane, aby współczesnym mamom i dzieciom żyło się komfortowo. Gdy zaczynamy chodzić i poznawać świat rozpoczynamy swoją przygodę z… […]

Mistrzowie Internetu

#SuperKoderzy to grantowy program Fundacji Orange, polegający na prowadzeniu zajęć (dodatkowych lub zwykłych lekcyjnych) z podstaw programowania, według wybranej ścieżki. Kilkanaście ciekawych tematów z idealnie dopasowaną podstawą programową pozwoli na wprowadzenie myślenia komputacyjnego nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach języka polskiego, historii czy geografii. Każda ścieżka zaplanowana jest tak, aby poruszane zagadnienia stanowiły […]

Muzyczne kodowanie

Grupę cyfrowych DJ-ów tworzą w naszej szkole uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas IV-VI szkoły podstawowej. Fundacja Orange już drugi raz dała nam możliwość nabycia nowych umiejętności i wzbogacenia wiedzy, oferując ciekawe scenariusze zajęć oraz grant na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji wybranej ścieżki #SuperKoderów. Program #SuperKoderzy – ścieżka Cyfrowi DJe to projekt, w który […]

Poranki z #SuperKoderami

Dla wszystkich zainteresowanych małych i dużych #SuperKoderów udostępniamy nagrania z „Poranków z #SuperKoderami”. Po każdym wydarzeniu będziemy je sukcesywnie dodawali abyście w wolnej chwili mieli dostęp do wszystkich naszych materiałów 🙂 Pierwsze spotkanie z dnia 24 marca znajdziecie tutaj:https://www.youtube.com/watch?v=AdhuV1xDuXE Drugie spotkanie z dnia 26 marca znajdziecie tutaj:https://youtu.be/GkGoect4u80 Trzecie spotkanie z dnia 31 marca znajdziecie tutaj:https://youtu.be/Cx5P1AfeZ-E […]

Informacje o realizacji programu #SuperKoderzy w okresie kwarantanny

Drodzy #SuperKoderzy! w związku z zaistniałą sytuacją i przymusową kwarantanną zdajemy sobie sprawę, że musieliście Państwo przerwać prowadzenie zajęć w ramach Programu. Chcielibyśmy poinformować, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu możliwości realizacji Programu do końca czerwca, zakładając optymistyczny scenariusz, że powrócimy do szkół przed wakacjami. Oczywiście jeśli jednak tak się nie stanie decyzje o Programie będziemy […]

KONKURS Nauczyciel #SuperKoderów

Drodzy #SuperKoderzy! W tym konkursie zapraszamy Was do pokazania swoich doświadczeń z udziału w naszym programie. Opowiedzcie nam o sobie. Pokażcie, co dał Wam program, jak zmieniły się Wasze lekcje w szkole, relacje z uczniami. Opowiedzcie, jak wykorzystujecie wiedzę związaną z programowaniem na Waszych zajęciach. Zadanie konkursowe jest proste: Przedstaw nam krótki film (nie dłuższy […]

Przyznajemy tytuł Przyjaciela #SuperKoderów

Są wśród nas nauczyciele, którzy aktywnie angażują się w realizację Programu #SuperKoderzy, a dodatkowo promują go w swoich społecznościach, pomagają innym, dzieląc się swoim doświadczeniem, biorą udział w licznych aktywnościach i współorganizują przedsięwzięcia związane z programowaniem i robotyką. Chcielibyśmy podziękować im i wyróżnić tytułem Przyjaciela #SuperKoderów. Będzie on odtąd przyznawany nauczycielom, którzy w szczególny sposób […]

Zwycięzcy konkursu „Świąteczna kartka #SuperKoderów”

Drodzy uczestnicy konkursu na projekt własnej, scratchowej kartki świątecznej☺  Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli się tego zadania. Wasze prace były naprawdę piękne. Widać w nich świątecznego ducha☺ Jesteśmy pod wrażeniem Waszych pomysłów i kreatywności. Mieliśmy trudne zadanie z wyborem tych najlepszych, dlatego dodaliśmy jeszcze kilka wyróżnień☺ i z ogromną przyjemnością ogłaszamy zwycięzców: Nagroda główna: 1. […]

Zwycięzcy konkursu „Młodzi #SuperKoderzy w akcji”-druga edycja

Znamy laureatów konkursu “Młodzi #SuperKoderzy w akcji – II edycja”! Gratulujemy Nauczycielom i Rodzicom zdolnych i pracowitych uczniów! A Wam Młodzi #SuperKoderzy życzymy, byście nadal z pasją rozwijali swoje programistyczno-robotyczne zainteresowania! Wszystkim autorom filmów nadesłanych na konkurs serdecznie dziękujemy. Nagroda główna – 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu 2. Szkoła Podstawowa nr 9 w […]

Programowanie dla humanistów? Kilka słów o Dziennikarzach przyszłości

Programowanie najczęściej kojarzy się z zadaniem dla osób z zamiłowaniem do przedmiotów ścisłych. Czy humanista też mógłby się odnaleźć w świecie kodów i algorytmów? Okazuje się, że jak najbardziej. Udowodnili to uczestnicy ścieżki tematycznej Dziennikarze przyszłości programu #SuperKoderzy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności programistyczne i reporterskie w roku szkolnym […]

#SuperKoderzy – programowanie jest przyjemnością i dobrą zabawą!

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku  brali udział w projekcie #SuperKoderzy. Wybraliśmy ambitną ścieżkę  „Pogromcy języków”. Celem naszych zmagań było stworzenie interaktywnego widowiska na kanwie powieści „Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Na potrzeby projektu  programowaliśmy roboty mBoty, które odgrywały w naszym widowisku główną bohaterkę powieści – Dorotkę.  Cały projekt […]

Z robotami w świat bajki

Czy do nauki języka niemieckiego można wykorzystać roboty? Jak najbardziej! Przekonali się o tym uczniowie i nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. W ubiegłym roku szkolnym nasza placówka dołączyła do rodziny #SuperKoderów. Wybraliśmy ścieżkę „Pogromcy języków-język niemiecki”. Projekt był realizowany przez panią Monikę Gorządek oraz panią Renatę Kapicę. Pierwszym etapem […]

Majsterkowicze 2.0 czyli nasza przygoda z #SuperKoderami

Czy warto zostać #SuperKoderem? Takie pytanie przyświecało uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Małogoszczu, kiedy to zdecydowali się na udział w programie #SuperKoderzy. Pod opieką nauczyciela informatyki oraz nauczyciela matematyki, został nagrany filmik konkursowy do ścieżki Majsterkowicze 2.0, wypełniono niezbędne formularze i wnioski. Z niecierpliwością czekano na wyniki.  I udało się, szkoła otrzymała grant na […]

Podróże z mBotami w przeszłość

Nie byłoby #SuperKoderów w naszej Szkole Podstawowej nr 8 w Gdyni, gdyby nienagrany przez uczniów klasy V B film. Miał on przekonać komisję, że nasi uczniowie bardzo chcą być #SuperKoderami i poznawać historię razem ze schratchowym duszkiem Chronoskiem. Już sama praca nad filmem była bardzo kształcącym wyzwaniem. I świetną zabawą. Podczas wspólnego pisania i przerabiania […]