Odkrywcy świata |

Odkrywcy świata - #SuperKoderzy

Czy przyrodnikom też potrzebne jest progra­mowanie? No jasne! Wspólnie będziemy badać zjawiska atmosferyczne, a pomiary analizować poprzez kodowanie w języku Scratch. Program świetnie sprawdzi się na lekcjach przyrody.

PRZYRODA / BIOLOGIA / GEOGRAFIA

Zanim zrealizujesz tę ściężkę, przeprowadź cykl lekcji Podstawy Scratcha.

Lekcje:

 • Lekcja 1 i 2

  1 i 2

  Po lekcjach wprowadzających do programowania w Scratchu, SuperKoderzy staną przed nowymi wyzwaniami: przeprowadzą przyrodnicze doświadczenia, będą zbierać obserwacje i analizować wyniki. Podczas dwóch łączonych lekcji zaczynamy cykl WIATR. Wspólnie zastanowimy się, skąd bierze się wiatr i co mają z nim wspólnego niże i wyże baryczne. Dokonamy także pomiarów kierunku i siły wiatru.

  Pobierz lekcję

 • Lekcja 3

  3

  Kolejne zajęcia poświęcimy odnawialnym źródełom energii. Uczniowie przeprowadzą eksperyment: wytworzą energię elektryczną z wiatru! Następnie przeanalizują mapy wiatrowych stref energetycznych w Polsce i wspólnie zastanowią się, gdzie najkorzystniej byłoby wybudować farmę wiatrową. Hm, ciekawe, ile pozyskalibyśmy energii, gdyby turbina stanęła na naszym… szkolnym boisku?

  Pobierz lekcję

 • Lekcja 4

  4

  Zapraszamy uczniów do utrwalenia informacji na temat wiatru poprzez… stworzenie gry komputerowej w Scratchu. Wspólnie zremiksujemy i częściowo napiszemy skrypt do gry-zgadywanki, w której gracz odpowiada, z jakiego kierunku wieje wiatr. Wykorzystamy do tego instrukcję warunkową i pętlę, o których uczyliśmy się podczas lekcji wprowadzających do Scratcha. Brzmi jak wyzwanie? Do dzieła!

  Pobierz lekcję

 • Lekcja 5 i 6

  5 i 6

  Zaczynamy kolejny cykl zajęć, tym razem pod hasłem ENERGIA SŁOŃCA. Uczniowie poprzez obserwacje poznają zależności między wysokością Słońca w różnych porach dnia i roku a długością cienia. Zbadają też, jaki wpływ ma kąt padania promieni słonecznych oraz rodzaj podłoża na nagrzewanie się powierzchni. Zebrane obserwacje posłużą nam na kolejnej lekcji.

  Pobierz lekcję

 • Lekcja 7

  7

  I znów wracamy do tematu odnawialnych źródeł energii, ale tym razem zastanowimy się nad pozyskiwaniem energii dzięki Słońcu, poprzez wykorzystanie ogniw fotowoltanicznych i kolektorów. Ciekawe, ile energii można by pozyskać, gdyby pokryć kolektorami całą naszą klasę, boisko szkolne lub… Saharę?

  Pobierz lekcję

 • Lekcja 8 i 9

  8 i 9

  Przechodzimy od wiatru przez energię słoneczną do… TEMPERATURY. Podczas tych łączonych zajęć zajmiemy się różnymi zagadnieniami związanymi z pomiarami temperatury. Jak działa termometr? Co oznaczają symbole oC i oF? Czy wreszcie – co to jest globalne ocieplenie? Uczniowie przeanalizują dane statystyczne i określą zmiany temperatury w swojej miejscowości lub regionie.

  Pobierz lekcję

  UWAGA! Te lekcje można zrealizować fakultatywnie. Jeśli z nich zrezygnujesz, przejdź od razu do scenariusza nr 10.

 • Lekcja 10

  10

  Ostatnia lekcja będzie czasem podsumowań projektu #SuperKoderzy. Uczniowie w grupach przygotują prezentacje, w których wykorzystają zdjęcia, filmy, wypowiedzi, zrzuty ekranu, fragmenty napisanego kodu. A przed ambitnymi będzie czekało zadanie zaprogramowania gry o… #SuperKoderach!

  Pobierz lekcję

Sprawdź pozostałe scenariusze:

MUZYKA

Cyfrowi DJe

MATEMATYKA / TECHNIKA / INFORMATYKA

Majsterkowi­cze 2.0

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Młodzi patrioci – poziom 1

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Młodzi patrioci – poziom 2

WPROWADZENIE

Podstawy Scratcha