Polityka prywatności

1. Definicje

1.1 Administrator – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie 160.
1.2 Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://superkoderzy.pl/.
1.6 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca
z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
1.7 #SuperKoderzy – program społeczny realizowany pod tą nazwą przez Administratora.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), w tym niebędących zalogowanymi Użytkownikami, przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

3.2 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SERWISIE

3.3 Serwis posiada część dostępną tylko dla zalogowanych Użytkowników. Jest ona przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych w realizację programu #SuperKoderzy. Umożliwia ona wykorzystywanie dodatkowych funkcji Serwisu jak, np.:

-wnioskowanie o zakwalifikowanie do udziału w Programie #SuperKoderzy dotację

-dodawanie relacji z wydarzeń odbywających się w ramach projektu w formie posta w Serwisie,

-dodanie podstawowych informacji o sobie i szkole,
-publikowanie postów na forum i wymienianie się doświadczeniami w ramach projektu.

3.4 Do utworzenia konta w Serwisie wykorzystywane są podawane podczas wnioskowania o zakwalifikowanie do udziału w Programie #SuperKoderzy dane osobowe nauczyciela w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych szkoły. Nauczyciel może dodać w profilu szkoły swoje imię, nazwisko, zdjęcie i notkę biograficzną, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych jest dobrowolne i można je w każdym czasie usunąć. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.5 Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1 w celu realizacji programu #SuperKoderzy tj. przystąpienia do programu, edukacji dzieci i nauczycieli dotyczącej nauki programowania, wymiany doświadczeń dotyczących programu, zdawaniu relacji z przeprowadzanych zajęć, komentowania i dodawania wpisówPodstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji jego działań statutowych, w tym w zakresie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w szczególności wspierającej rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3.5.2 w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta
w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.5.3 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
3.5.4 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
3.5.6 w celu dokumentowania działań podejmowanych w ramach programu #SuperKoderzy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dokumentowaniu działań prowadzonych w ramach realizacji celów statutowych Administratora.

3.6 Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

PUBLIKACJA WIZERUNKU

3.7 Administrator umożliwia zalogowanym Użytkownikom publikację zdjęć w Serwisie. Zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia z jego wizerunkiem w Serwisie nie jest wymagane. Jeżeli jednak Użytkownik zamieści zdjęcie ze swoim wizerunkiem, wizerunek ten będzie przetwarzany w celu publikacji zdjęcia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

SUBSKRYBCJA LISTY MAILINGOWEJ

3.8 Fundacja umożliwia zapisanie się na listę mailingową – dotyczącą działań społecznych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację – osobom, które w tym celu podały swoje imię i nazwisko, adres e-mail, województwo Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania mailingu. Niepodanie danych wiąże się̨ z niemożliwością̨ przesłania mailingu. 3.9 Dane osobowe są przetwarzane:

3.9.1 w celu wysyłki mailingu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.9.2 w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Portale społecznościowe

4.1 Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej działalności.

5. Pliki cookies oraz podobna technologia

5.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

5.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:

5.2.1 zestaw plików cookie o nazwach „wordpress_*” – generowanych przez CMS WordPress i służących podtrzymywaniu sesji zalogowanego użytkownika oraz zabezpieczaniu procesu logowania;
5.2.2 zestaw plików cookie o nazwach „wp-settings-*” – generowanych przez CMS

WordPress i służących zapisywania preferencji użytkownika odnośnie korzystania z panelu administracyjnego WordPress.

6. Narzędzia i pliki cookie stosowane przez partnerów Administratora

6.1 Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawowe informacje na temat tych narzędzi wyświetlają się w bannerze plików cookie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że serwis społecznościowy Facebook otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez ten portal społecznościowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/policy.php.

W trakcie korzystania w Serwisie z wtyczek portalu Facebook na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać pozostawione pliki o nazwach „act”, „cuser”, „datr”, „fr”, „pl”, „presence”, „sb”, „wd” i „xs”. Są one tworzone przez aplikację opartą a FaceBook API i pozwalają na akcje „Like” i „Share” z Serwisu do serwisu Facebook.com.

Szczegółowe informacje o tych plikach są dostępne pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookie/, pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”.

7. Zarządzanie ustawieniami cookies

7.1 Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

7.2 Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

7.3 Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookie powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu

7.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookie”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu.

7.5. Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookie” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i zamknij”.

7.6. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

7.6.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
7.6.2 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
7.6.3 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

7.6.4 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
7.6.5 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
7.7 Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

7.7.1 https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 7.7.2 https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

8. Okres przetwarzania Danych osobowych

8.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

8.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. Uprawnienia Użytkownika

9.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
9.2 W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9.3 Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych –
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

10. Odbiorcy danych

10.1 W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane dostawcy odpowiedzialnemu za obsługę systemów informatycznych – No Input Signal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 3/10. Dostawca ten przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do utrzymania i obsługi Serwisu. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w Serwisie są przekazywane temu dostawcy w chwili ich podania. Dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji programu.
10.2 Dane osobowe dodane przez zalogowanego Użytkownika w profilu szkoły
w Serwisie – w powiązaniu z danymi szkoły – będą dostępne dla wszystkich internautów.

10.3 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. Przekazywanie danych poza EOG

11.1 Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie.
Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

11.1.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

11.1.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
11.2 Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. Bezpieczeństwo Danych osobowych

12. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12. 2Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12.3 Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https).

13. Dane kontaktowe

13.1 Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@orange.com lub adres korespondencyjny Fundacja Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
13.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się poprzez e-mail dpofundacja@orange.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

14. Zmiany Polityki prywatności

14.1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

14.2 Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 lutego 2024 r.