3Wymiary matematyki

W tej ścieżce chcemy pokazać SuperKoderkom i SuperKoderom użytkowy i wszechstronny charakter matematyki. Zaprezentujemy, jak można wykorzystać umiejętności nabyte na lekcjach matematyki do projektowania obiektów trójwymiarowych. Przejdziemy drogę od prototypu do fazy testów, kończąc na gotowym produkcie stworzonym z wykorzystaniem drukarki 3d.

W tej ścieżce chcemy pokazać SuperKoderkom i SuperKoderom użytkowy i wszechstronny charakter matematyki. Zaprezentujemy, jak można wykorzystać umiejętności nabyte na lekcjach matematyki do projektowania obiektów trójwymiarowych. Przejdziemy drogę od prototypu do fazy testów, kończąc na gotowym produkcie stworzonym z wykorzystaniem drukarki 3d.

Lekcje:

1

Podczas zajęć uczniowie założą konta w programie TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze obiekty grafiki trójwymiarowej.

Pobierz lekcję

2

Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe funkcje programu TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze obiekty grafiki trójwymiarowej.

Pobierz lekcję

3

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób zaprojektowane obiekty trójwymiarowe są przygotowywane do wydruku oraz jak w praktyce przebiega proces druku 3D.

Pobierz lekcję

4

Podczas tych zajęć uczniowie poznają kolejne funkcje programu TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także rozmieszczać elementy na polu roboczym z wykorzystaniem kolejnych narzędzi programu TinkerCAD.

Pobierz lekcję

5

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się więcej na temat materiałów i najważniejszych ustawień parametrów dotyczących druku 3D.

Pobierz lekcję

6

Podczas tych zajęć uczniowie poznają, czym jest przestrzeń dwu i trzywymiarowa (2D i 3D). Z wykorzystaniem TinkerCad będą doświadczać, jak punkt patrzenia wpływa na oko człowieka i kształty, które widzi.

Pobierz lekcję

7

Zajęcia, na których uczniowie poznają pojęcie przekroju bryły. Wykorzystując poznane wcześniej umiejętności, będą tworzyć w programie TinkerCAD różne przekroje różnych brył.

Pobierz lekcję

8

Zajęcia, na których uczniowie poznają, jak można wykorzystać TinkerCAD do dowodzenia niektórych twierdzeń matematycznych. Ponadto nauczą się, jak wykorzystywać program do wizualizacji zadań, w tym zadań z egzaminów zewnętrznych.

Pobierz lekcję

9

Zajęcia, na których uczniowie poznają, czym jest prototyp i prototypowanie. Wykorzystując poznane wcześniej umiejętności, będą tworzyć i testować stworzone w programie TinkerCAD i wydrukowane na drukarce prototypy przedmiotów użytkowych.

Pobierz lekcję

10

Podczas zajęć uczniowie założą konta w programie TinkerCAD. Nauczą się poruszać wewnątrz aplikacji, a także tworzyć i edytować pierwsze obiekty grafiki trójwymiarowej.

Pobierz lekcję