Mikrobitowcy

Python jest trzecim najpopularniejszym językiem na świecie – jest on używany przez programistów w zaawansowanych i złożonych projektach. Ale także może być on przystępny dla młodych #SuperKoderów! W nauce pomoże im elektroniczna płytka BBC Micro:bit.

Python jest trzecim najpopularniejszym językiem na świecie – jest on używany przez programistów w zaawansowanych i złożonych projektach. Ale także może być on przystępny dla młodych #SuperKoderów! W nauce pomoże im elektroniczna płytka BBC Micro:bit.

Cykl lekcji jest podzielony na dwie części: 

  • Lekcje 1-4 – Pierwsze kroki w Pythonie – ogólnie wprowadzają w ten język programowania
  • Lekcje 5-13 – wprowadzenie do kodowania płytki Micro:bit.

Lekcje:

1

Podczas pierwszych zajęć (lekcje 1-4 pt. „Pierwsze kroki z Pythonem”) uczniowie zapoznają się ze standardową implementacją języka Python. Najpierw dowiedzą się, jak realizować podstawowe operacje arytmetyczne i wykorzystywać zmienne z poziomu trybu interpretera, a następnie stworzą pierwsze programy w edytorze poznając sposoby interakcji z użytkownikiem - pobieranie danych, wypisywanie liczb i tekstów.

Pobierz lekcję

2

Uczniowie zapoznają się z różnymi wariantami konstrukcji instrukcji warunkowej "if" oraz dowiedzą się, jak porównywać dwie wartości z wykorzystaniem odpowiednich operatorów. Nabytą wiedzę utrwalą poprzez pisanie programów rozwiązujących postawione problemy.

Pobierz lekcję

3

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z dwoma rodzajami pętli - for i while - analizując zaprezentowane przez nauczyciela przykłady. Stworzą również własne krótkie programy z ich wykorzystaniem lub zmodyfikują przykłady. Spotkają się z pojęciem modułu w Pythonie i dowiedzą się, jak - z pomocą modułu random - generować liczby pseudolosowe z określonych przedziałów.

Pobierz lekcję

4

Podczas ostatniej lekcji z serii "Pierwsze kroki z Pythonem", uczniowie będą utrwalać dotychczasowe informacje oraz poznają nowe pojęcia: wartość logiczna, lista. Nauczą się także, jak dodawać komentarz w kodzie oraz jak zapisuje się wartości logiczne prawdy i fałszu. Będzie to ostatnia lekcja przed spotkaniem z płytką Micro:bit.

Pobierz lekcję

5

Po zdobyciu podstawowych umiejętności w Pythonie, czas poznać bohatera naszych kolejnych lekcji: płytkę BBC Micro:bit! Uczniowie podłączą ją do komputera, by zobaczyć ją w działaniu. Napiszą też prosty testowy program, który prześlą na Micro:bita. Na końcu zaś, korzystając z wyświetlacza diodowego, nauczą się wyświetlać i tworzyć własne obrazki.

Pobierz lekcję

6

Podczas kolejnych zajęć uczniowie w praktyce zapoznają się z poszczególnymi funkcjami edytora Mu, który pojawiał się już na poprzednich lekcjach. Kolejnym etapem będzie wykorzystanie wyświetlacza diodowego płytki Micro:bit do wyświetlania obrazków, a następnie tworzenia na ich bazie animacji. Do tego drugiego celu zostanie wykorzystana pętla – przypomnimy sobie jej działanie i zastosowanie.

Pobierz lekcję

7

W trakcie zajęć wrócimy do tematu instrukcji warunkowej, która pozwoli rozgałęziać sterowanie w naszych programach. Przyjrzymy się również przyciskom dostępnym na płytce Micro:bit i nauczymy się obsługiwać w kodzie zdarzenia z nimi związane.

Pobierz lekcję

8

Uczniowie wrócą do tematu omawianego podczas lekcji 4: lista, czyli kontenerowy typ danych. Zgłębią zasady poprawnego odwoływania się do elementów listy poprzez indeksowanie i odniosą je do pracy z płytką Micro:bit. Zdobytą wiedzę wykorzystają do stworzenia programu - przewijanej listy obrazków sterowanej przyciskami.

Pobierz lekcję

9

Bzzzzz! Tym razem uczniowie zapoznają się z zewnętrznym elementem elektronicznym płytki Micro:bit – brzęczykiem (buzzer piezoelektryczny). Na przykładzie tego komponentu nauczą się podłączać elementy elektroniczne do płytki oraz obsługiwać je z poziomu programów. Poza tym wrócą do tematu omawianego podczas wstępnych lekcji: operatory logiczne and, or oraz not. Wiedzę wykorzystają do stworzenia programu sterującego tempem wydawanego przez brzęczyk dźwięku.

Pobierz lekcję

10

Czy Micro:bit może rozpoznawać gesty? Tak! Przekonamy się o tym, zapoznając się z podstawową obsługą akcelerometru (wykrywanie gestów). W ramach zajęć stworzymy program wyświetlający prostą animację pulsującego serca, z możliwością zmiany tempa pulsu za pomocą gestów.

Pobierz lekcję

11

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z modułem radio Micro:bita. Dowiedzą się, jak wysyłać i odbierać dane oraz jakie konstrukcje stosować przy tych operacjach. Zdobytą wiedzę wykorzystają do stworzenia programu - czatu obrazkowego pomiędzy dwoma płytkami.

Pobierz lekcję

12

W oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę, uczniowie zrealizują dwa programy - nadajnika i odbiornika sygnałów w kodzie Morse’a. Ponadto zapoznają się i zastosują w praktyce kolejny rodzaj pętli - pętlę for, którą użyją w programie odtwarzającym sygnały dźwiękowe.

Pobierz lekcję

13

Ściągawka - przydatne funkcje. W tym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich używanych podczas zajęć funkcji oraz elementów, wraz z krótkimi opisami ich działania.

Pobierz lekcję