Mikrobitowcy i Python

Python jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie – jest używany przez programistów i programistki w zaawansowanych i złożonych projektach. Dlatego tym bardziej warto przedstawić go młodym #SuperKoderom i #SuperKoderkom! W nauce pomoże im elektroniczna płytka BBC Micro:bit.

Scenariusze zajęć podzielone są na dwie części: 

  • Lekcje 1-8, Mikrobitowcy: wprowadzenie do programowania
    w języku Python z wykorzystaniem płytki Micro:bit.
  • Lekcje 1-4, Pierwsze kroki z Pythonem – dodatek: wprowadzenie języka programowania bez wykorzystania płytki.

Mikrobitowcy: wprowadzenie do programowania w języku Python z wykorzystaniem płytki Micro:bit.

1

Podczas pierwszych zajęć zapoznamy się z płytką BBC Micro:bit i jej elementami. Następnie podłączymy ją do komputera, by zobaczyć ją w działaniu. Kolejnym etapem będzie uruchomienie edytora Mu i zaznajomienie się z jego interfejsem. Napiszemy też prosty testowy program, który prześlemy na Micro:bita. Na końcu zaś, korzystając z wyświetlacza diodowego, nauczymy się wyświetlać i tworzyć własne obrazki.

Pobierz lekcję

2

Podczas drugich zajęć uczennice i uczniowie w praktyce zapoznają się z poszczególnymi funkcjami edytora. Kolejnym etapem będzie wykorzystanie wyświetlacza diodowego do wyświetlania obrazków, a następnie tworzenia na ich bazie animacji. W tym celu wykorzystamy pętlę, której działanie i zastosowanie omówimy.

Pobierz lekcję

3

W trakcie zajęć zapoznamy się z instrukcją warunkową, która pozwoli rozgałęziać sterowanie w naszych programach. Przyjrzymy się również przyciskom dostępnym na płytce Micro:bit i nauczymy się obsługiwać w kodzie zdarzenia z nimi związane.

Pobierz lekcję

4

W ramach zajęć uczennice i uczniowie zapoznają się z kontenerowym typem danych – listą. Zgłębiają zasady poprawnego odwoływania się do elementów listy poprzez indeksowanie. Poznaną wiedzę wykorzystują do stworzenia programu – przewijanej listy obrazków sterowanej przyciskami.

Pobierz lekcję

5

W ramach zajęć uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z brzęczykiem (buzzer piezoelektryczny). Na przykładzie tego lub alternatywnego komponentu uczą się podłączać elementy elektroniczne do płytki Micro:bit oraz obsługiwać je z poziomu programów. Poza tym zapoznają się z operatorami logicznymi and, or oraz not. Poznaną wiedzę wykorzystują do stworzenia programu, sterującego tempem wydawanego przez brzęczyk dźwięku.

Pobierz lekcję

6

W ramach zajęć uczennice i uczniowie zapoznają się z podstawową obsługą akcelerometru (wykrywanie gestów). Stworzą program wyświetlający prostą animację pulsującego serca z możliwością zmiany tempa pulsu dzięki wykorzystaniu gestów.

Pobierz lekcję

7

W ramach zajęć uczennice i uczniowie zapoznają się z modułem radio Micro:bita. Dowiedzą się, jak wysyłać i odbierać dane oraz jakie konstrukcje stosować przy tych operacjach. Poznaną wiedzę wykorzystują do stworzenia programu – czatu obrazkowego pomiędzy dwoma płytkami.

Pobierz lekcję

8

W ramach zajęć, w oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę, uczestniczki i uczestnicy zrealizują dwa programy – nadajnika i odbiornika sygnałów w kodzie Morse’a. Ponadto zapoznają się i zastosują w praktyce kolejny rodzaj pętli – pętlę for, której użyją w programie odtwarzającym sygnały dźwiękowe.

Pobierz lekcję

Pierwsze kroki z Pythonem – dodatek: wprowadzenie języka programowania bez wykorzystania płytki.

1

Podczas pierwszych zajęć uczestniczki i uczestnicy zapoznają się ze standardową implementacją języka Python. Najpierw dowiedzą się, jak realizować podstawowe operacje arytmetyczne i wykorzystywać zmienne z poziomu trybu interpretera, następnie stworzą pierwsze programy w edytorze, poznając sposoby interakcji z użytkownikiem – pobieranie danych, wypisywanie liczb i tekstów.

Pobierz lekcję

2

Podczas zajęć uczennice i uczniowie zapoznają się z różnymi wariantami konstrukcji instrukcji warunkowej if oraz dowiadują się, jak porównywać dwie wartości z wykorzystaniem odpowiednich operatorów. Nabytą wiedzę utrwalają poprzez pisanie programów rozwiązujących postawione problemy.

Pobierz lekcję

3

Podczas lekcji uczennice i uczniowie zapoznają się dwoma rodzajami pętli – for i while, analizując zaprezentowane przez nauczyciela/nauczycielkę przykłady. Tworzą również własne krótkie programy z ich wykorzystaniem lub modyfikują poznane przykłady. Spotykają się z pojęciem modułu w Pythonie i dowiadują się, jak z pomocą modułu random generować liczby pseudolosowe z określonych przedziałów.

Pobierz lekcję

4

Ostatnia lekcja z dodatku poświęcona jest konstruowaniu pętli, wykorzystaniu wartości logicznych i operatorów umożliwiających operacje na tych wartościach. W ramach zajęć uczennice i uczniowie zapoznają się również z jednym z typów kontenerowych – listą.

Pobierz lekcję

Ściągawka - W tym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich używanych podczas zajęć funkcji oraz elementów, wraz z krótkimi opisami ich działania.

Pobierz lekcję