Odkrywcy fizyki

W ramach ścieżki z fizyki poznamy między innymi podstawowe pojęcia o miarach, wagach czy ruchu. Będziemy robić doświadczenia i prowadzić obserwacje, a we wszystkim pomoże nam specjalnie do tego przygotowany robot Photon.

W ramach ścieżki z fizyki poznamy między innymi podstawowe pojęcia o miarach, wagach czy ruchu. Będziemy robić doświadczenia i prowadzić obserwacje, a we wszystkim pomoże nam specjalnie do tego przygotowany robot Photon.

Lekcje:

1

Zaczynamy pierwsze doświadczenia z naszym robotem Photonem. Na początek przypomnimy sobie kluczowe pojęcia związane z jednostkami miary i wagi.

Pobierz lekcję

2

Dzisiaj przechodzimy do dalszych doświadczeń. Dowiemy się jak dobrze zaplanować obserwacje lub doświadczenia oraz jakie wnioski możemy otrzymać na podstawie wyników. Poćwiczymy na naszym robocie.

Pobierz lekcję

3

Lekcja trzecia to temat siły. Podstawowe pojęcia i kolejne zabawy z Photonem.

Pobierz lekcję

4

A teraz coś o ruchu. Jak opisać ruch? Jego względność? Omówimy kilka przykładów z otaczającej nas rzeczywistości. „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.”

Pobierz lekcję

5

Lekcja piata i ruch jednostajny po linii prostej. Ścigamy się z robotem i dowiadujemy czym jest prędkość.

Pobierz lekcję

6

Był czas na ruch jednostajny to teraz czas na ruch zmienny. Zwalniamy, przyśpieszamy i ćwiczymy się w obliczaniu prędkości.

Pobierz lekcję

7

Przechodzimy do przedstawiania danych w postaci wykresów. Badamy zależności między drogą, prędkością i czasem.

Pobierz lekcję

8

Praca, moc, energia. Wprowadzamy nowe pojęcia, wzory i jednostki. Zbadamy z jaką siłą potrafi pracować nasz Photon.

Pobierz lekcję

9

Tym razem zajmiemy się dźwiękiem. Sterujemy jego głośnością i wysokością. Czy dźwięk da się zobaczyć? A może poczuć?

Pobierz lekcję

10

Przyszła kolej na światło. Lekcja dziesiąta będzie poświęcona zjawisku odbicia i rozproszenia światła. Dlaczego lepiej widzimy w dzień?

Pobierz lekcję