Cyfrowi DJe

Tworzenie muzyki i programowanie dzieli tylko niewielki krok. Wspólnie poznamy aplikacje służące muzycznej twórczości, napiszemy własny dźwiękowy kod, a nawet… spróbujemy wydobyć muzykę z owoców! Nauka programowania na lekcjach muzyki? Sprawdźcie to z nami!

MUZYKA

Zanim zrealizujesz tę ściężkę, przeprowadź cykl lekcji Podstawy Scratcha.

Lekcje:

1

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj- ne) i bezpośrednie porównanie.

Pobierz lekcję

2

Programowanie prostych sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym; pro- gramowanie prostej melodii w sekwencerze zaprogramowanym w Scratchu; poszukiwa- nie podobieństw między kodem a zapisem nutowym, np. pętla „zawsze” i znak repetycji

Pobierz lekcję

3

Poznanie nowego pojęcia muzycznego (sampling) oraz programu do nagrywania (Auda- city). Dokonanie nagrań pojedynczych dźwięków instrumentów za pomocą mikrofonu i programu. Dokonanie edycji nagrania: przycięcie ciszy na początku i końcu nagrania, znormalizowanie głośności, eksportowanie plików wav.

Pobierz lekcję

4 i 5

Zapoznanie z zewnętrznymi kontrolerami jako narzędziami, za pomocą których wydobywamy dźwięki. Poznanie nietypowego kontrolera: Makey Makey. Łączenie kontrolera Makey Makey z prostym samplerem - interaktywnym fortepianem. Programowanie skryptów, pozwalających na odgrywanie sampli za pomocą Makey Makey, budowanie własnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery muzyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamknięte).

Pobierz lekcję

6 i 7

Poznanie możliwości wejść literowych Makey Makey. Łączenie kontrolera Makey Makey z prostym samplerem. Programowanie skryptów i budowanie własnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery muzyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamknięte)

Pobierz lekcję