Cyfrowi DJe

Tworzenie muzyki i programowanie dzieli tylko niewielki krok. Wspólnie poznamy aplikacje służące muzycznej twórczości, napiszemy własny dźwiękowy kod, a nawet… spróbujemy wydobyć muzykę z owoców! Nauka programowania na lekcjach muzyki? Sprawdźcie to z nami!

MUZYKA

Zanim zrealizujesz tę ściężkę, przeprowadź cykl lekcji Podstawy Scratcha.

Lekcje:

1

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj- ne) i bezpośrednie porównanie.

Pobierz lekcję

2

Programowanie prostych sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym; pro- gramowanie prostej melodii w sekwencerze zaprogramowanym w Scratchu; poszukiwa- nie podobieństw między kodem a zapisem nutowym, np. pętla „zawsze” i znak repetycji

Pobierz lekcję

3 i 4

Programowanie sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym - program Audio- sauna. Tworzenie różnorodnych melodii z wykorzystaniem różnych wartości rytmicznych, różnych wysokości dźwięków (bez ograniczeń do dźwięków skali c-dur), o wybranej długo- ści. Zapisywanie kilku melodii, które będą odtwarzane równolegle z różnych ścieżek.

Pobierz lekcję

5 i 6

Programowanie sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym - program Au- diosauna. Tworzenie różnorodnych melodii z wykorzystaniem różnych wartości rytmicz- nych, różnych wysokości dźwięków (bez ograniczeń do dźwięków skali c-dur), o wybra- nej długości od jednego do wielu taktów, zapisaniu kilku melodii, które będą odtwarzane równolegle z kilku ścieżek. Rozwijanie muzykalności przy użyciu programów do tworze- nia muzyki elektronicznej.

Pobierz lekcję

7

Poznanie nowego pojęcia muzycznego (sampling) oraz programu do nagrywania (Auda- city). Dokonanie nagrań pojedynczych dźwięków instrumentów za pomocą mikrofonu i programu. Dokonanie edycji nagrania: przycięcie ciszy na początku i końcu nagrania, znormalizowanie głośności, eksportowanie plików wav.Uwaga! Realizacja tego scenariusza nie jest obowiązkowa dla przeprowadzenia całej ścieżki Cyfrowi DJe. Jeśli jednak możesz przeznaczyć na #SuperKoderów jeszcze jedną lekcję, przygotujesz teraz autorską bibliotekę sampli, którą wykorzystacie podczas lekcji 8 i 9.

Pobierz lekcję

8 i 9

Zapoznanie z zewnętrznymi kontrolerami jako narzędziami, za pomocą których wydo- bywamy dźwięki. Poznanie nietypowego kontrolera: Makey Makey. Łączenie kontrole- ra Makey Makey z prostym samplerem - interaktywnym fortepianem. Programowanie skryptów, pozwalających na odgrywanie sampli za pomocą Makey Makey, budowanie własnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery mu- zyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamknięte).

Pobierz lekcję