Dziennikarze przyszłości

Nowocześni młodzi dziennikarze stworzą interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem… zaprogramują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Tablety w dłoń i chodźmy w teren „szukać tematu”!

JĘZYK POLSKI

Lekcje:

1

Po wprowadzeniu do Scratcha, bierzemy na warsztat reportaż jako gatunek literacki. Wspólnie z uczniami analizujemy formy filmowe, radiowe i prasowe oraz… rozpoczynamy planowanie własnego reportażu.

Pobierz lekcję

2

Tworzymy mapę mentalną opisującą reportaż jako gatunek, która będzie nam towarzyszyć przez cały okres realizacji projektu. Po tych zajęciach uczniowie rozumieją, czym charakteryzuje się reportaż i potrafią określić jego tematykę.

Pobierz lekcję

3

Nowe pojęcie: podkast! Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób i dlaczego nagrywane są podkasty. Wiele uwagi poświęcamy emisji głosu – ćwiczyć będziemy intonację, dykcję, akcentowanie słów. UWAGA! Zaplanuj teraz, czy chcesz więcej czasu poświęcić na dopracowanie treści podkastu, czy na programowanie. Jeśli wybierasz pracę nad treścią, zrealizuj tę lekcję, a pomiń później lekcję 8. Jeśli stawiasz bardziej na programowanie, pomiń tę lekcję, a resztę zrealizuj kolejno.

Pobierz lekcję

4

Po teorii – czas na praktykę! Zaczynamy pracę z programem do obróbki dźwięku – Audacity. Poznamy jego podstawowe funkcjonalności i narzędzia i… zmontujemy pierwsze pliki dźwiękowe.

Pobierz lekcję

5

Reportaż o historii szkoły, sonda korytarzowa, wywiady z absolwentami… czyli nastał czas na wybór tematu reportażu. Co więcej, klasa zostanie podzielona na grupy-redakcje, w ramach których wybierzemy naczelnych, fotografów, wywiadowców, technicznych i koordynatorów.

Pobierz lekcję

6

Przygotowujemy plan reportażu-podkastu – wybierzemy fragmenty nagrań, zdjęcia, komentarze. Nauczyciel omówi działanie programu komputerowego, za pomocą którego uczniowie stworzą multimedialny, animowany podkast. Będzie to także dobry moment na określenie kryteriów sukcesu dla naszego projektu.

Pobierz lekcję

7

Przed nami superprogramistyczna lekcja! Uczniowie w ramach klasowych redakcji przystąpią do programowania podkastów-animacji, wykorzystując zebrany wcześniej materiał reporterski.

Pobierz lekcję

8

Kontynuujemy wspólne kodowanie! UWAGA! Jeśli nie zrealizowałeś/aś lekcji nr 3, ta lekcja jest dla Ciebie! Poleca się zrealizowanie jej zwłaszcza w klasach, które potrzebują więcej czasu poświęcić na programistyczne ćwiczenia lub wśród uczniów, którzy mają ograniczony dostęp do komputera po szkole.

Pobierz lekcję

9

Czas na przedpremierowe pokazy! W gronie klasowym prezentujemy przygotowane podkasty, uczniowie przekazują uwagi i… pochwały! Jest to moment podsumowania i ustalenia, w jaki sposób podzielić się swoimi osiągnięciami z resztą szkolnej i (pozaszkolnej!) społeczności.

Pobierz lekcję