Dziennikarze przyszłości

Nowocześni młodzi dziennikarze stworzą interaktywne reportaże: zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem… zaprogramują animacje! Kurs łączy elementy nauki programowania, edukacji medialnej i językowej. Tablety w dłoń i chodźmy w teren „szukać tematu”!

JĘZYK POLSKI

Lekcje:

1

Po wprowadzeniu do Scratcha, bierzemy na warsztat reportaż jako gatunek literacki. Wspólnie z uczennicami i uczniami analizujemy formy filmowe, radiowe i prasowe oraz… rozpoczynamy planowanie własnego reportażu.

Pobierz lekcję

2

Tworzymy mapę mentalną opisującą reportaż jako gatunek, która będzie nam towarzyszyć przez cały okres realizacji projektu. Po tych zajęciach uczennice i uczniowie rozumieją, czym charakteryzuje się reportaż i potrafią określić jego tematykę.

Pobierz lekcję

3

Nowe pojęcie: podkast! Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób i dlaczego nagrywane są podkasty. Wiele uwagi poświęcamy emisji głosu – ćwiczyć będziemy intonację, dykcję, akcentowanie słów. UWAGA! Zaplanuj teraz, czy chcesz więcej czasu poświęcić na dopracowanie treści podkastu, czy na programowanie. Jeśli wybierasz pracę nad treścią, zrealizuj tę lekcję, a pomiń później lekcję 8. Jeśli stawiasz bardziej na programowanie, pomiń tę lekcję, a resztę zrealizuj kolejno.

Pobierz lekcję

4

Po teorii – czas na praktykę! Zaczynamy pracę z programem do obróbki dźwięku – Audacity. Poznamy jego podstawowe funkcjonalności i narzędzia i… zmontujemy pierwsze pliki dźwiękowe.

Pobierz lekcję

5

Reportaż o historii szkoły, sonda korytarzowa, wywiady z absolwentami… czyli nastał czas na wybór tematu reportażu. Co więcej, klasa zostanie podzielona na grupy-redakcje, w ramach których wybierzemy naczelnych, fotografów, wywiadowców, technicznych i koordynatorów.

Pobierz lekcję

6

Przygotowujemy plan reportażu-podkastu – wybierzemy fragmenty nagrań, zdjęcia, komentarze. Nauczyciel/nauczycielka omówi działanie programu komputerowego, za pomocą którego uczennice i uczniowie stworzą multimedialny, animowany podkast. Będzie to także dobry moment na określenie kryteriów sukcesu dla naszego projektu.

Pobierz lekcję

7

Przed nami superprogramistyczna lekcja! Uczennice i uczniowie w ramach klasowych redakcji przystąpią do programowania podkastów-animacji, wykorzystując zebrany wcześniej materiał reporterski.

Pobierz lekcję

8

Kontynuujemy wspólne kodowanie! UWAGA! Jeśli nie zrealizowałeś/aś lekcji nr 3, ta lekcja jest dla Ciebie! Poleca się zrealizowanie jej zwłaszcza w klasach, które potrzebują więcej czasu poświęcić na programistyczne ćwiczenia lub wśród uczniów, którzy mają ograniczony dostęp do komputera po szkole.

Pobierz lekcję

9

Czas na przedpremierowe pokazy! W gronie klasowym prezentujemy przygotowane podkasty, uczennice i uczniowie przekazują uwagi i… pochwały! Jest to moment podsumowania i ustalenia, w jaki sposób podzielić się swoimi osiągnięciami z resztą szkolnej i (pozaszkolnej!) społeczności.

Pobierz lekcję