Młodzi patrioci – poziom 1

Polskę można poznawać także przy pomocy robotów i programowania! #SuperKoderzy, którzy wybiorą tę ścieżkę, poznają mapę Polski, hymn i godło oraz polskie legendy, a jednocześnie… będą uczyć się kodowania!

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Ścieżka Młodzi Patrioci jako jedyna składa się z dwóch poziomów. Przekazujemy je Wam oraz Waszym uczennicom i uczniom, wiedząc, że najlepiej znacie swoich podopiecznych i dostosujecie poziom trudności do ich możliwości. 

Poziom 1 jest dedykowany do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Poziom 2 – dla uczennic i uczniów o nieznacznym stopniu niepełnosprawności i w spektrum autyzmu. Lekcje są tak przygotowane, by można było tworzyć własną kompilację z zasobów na poziomie 1 i 2 – do czego serdecznie zachęcamy!

Lekcje:

1

Zajęcia wprowadzające do projektu, podczas którego uczennice i uczniowie będą programować i poznawać Polskę. Zajęcia pozwolą uczestnikom i uczestniczkom na uporządkowanie najważniejszych informacji na temat położenia geograficznego Polski, również w Europie. Ponadto utrwalą rozpoznawanie konturu mapy Polski i wskazywania 4 głównych kierunków świata.

Pobierz lekcję

2i3

Zajęcia wprowadzające w tematykę naszej ojczyzny. Pozwolą uczennicom i uczniom na uporządkowanie wszystkich informacji na temat państw sąsiadujących z Polską. Ponadto nauczą się, że można zaprogramować roboty poprzez graficzny kod – wykorzystamy do tego Ozoboty.

Pobierz lekcję

4

Zajęcia na temat największych polskich rzek. Pozwolą uczennicom i uczniom na uporządkowanie wszystkich najważniejszych informacji na temat Wisły, Odry i Warty.

Pobierz lekcję

5

Zajęcia na temat symboli narodowych, w szczególności flagi Polski. Podczas tej lekcji uczennice i uczniowie nauczą się także posługiwać online’owym generatorem kodów.

Pobierz lekcję

6

Zajęcia na temat symboli narodowych, w szczególności godła i hymnu.

Pobierz lekcję

7

Zajęcia dotyczące Gniezna, czyli pierwszej stolicy Polski. Przybliżą one uczennicom i uczniom położenie Gniezna, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełniło rolę najważniejszego ośrodka w Polsce.

Pobierz lekcję

8i9

Zajęcia dotyczące Krakowa, czyli drugiej stolicy Polski. Warto przybliżyć uczennicom i uczniom położenie Krakowa, najważniejsze miejsca i ramy czasowe, kiedy to miasto pełni­ło rolę stolicy Polski.

Pobierz lekcję

10i11

Zajęcia o największym mieście w naszym kraju i obecnej stolicy Polski. Podczas ich realizacji wykorzystane zostaną maty oraz kolorowe kubeczki (pomocne do kodowania bez komputera). Uczennice i uczniowie utrwalą także informacje o dwóch innych omawianych miastach (Gniezno, Kraków) oraz kierunki świata.

Pobierz lekcję

12i13

Zajęcia o polskich legendach związane z Gnieznem, Krakowem i Warszawą. Uczennice i uczniowie stworzą ich własną interpretację, pisząc graficzny kod dla Ozobotów.

Pobierz lekcję

14i15

Podczas ostatnich zajęć z tej serii uczestnicy i uczestniczki poznają aplikację na urządzenia mobline: ScratchJr. Pozwala ona w prosty sposób projektować mini-gry dzięki układaniu sekwencji bloczków reprezentujących kod.

Pobierz lekcję